Απώθηση Περιστεριών

Χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές αντιμετώπισης των πτηνών που επισκέπτονται τον χώρα μας και τον ρυπαίνουν με τα περιττώματά τους, και μας τον μολύνουν. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την απομάκρυνση των πτηνών από το χώρο σας χωρίς να χρειαστεί να μετατρέψετε κάτι στην οικία σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο.