Μικροβιακή Απολύμανση

Μικροβιακές απολυμάνσεις εκτός από τις χημικές μεθόδους που είναι με εγκεκριμένα σκευάσματα με ψεκασμό χαμηλής πίεσης η εκνέφωσης  για την καταπολέμηση μικροοργανισμών μικροβίων,  ιών και βακτηριδίων.

Υπάρχει και η θερμική καταπολέμηση μικροβίων που πετυχαίνουμε  με μηχάνημα ατμού  μη χημική εφαρμογή.

Σε χώρους με προβλήματα και με οσμές προτείνουμε την χρήση γεννήτριας όζοντος ACTIVO 12.000.

Halo Fogger

SANOSIL
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ