Υγρασία-Μούχλα-Οσμές

Βιοκαθαρισμοί

Για την εξάλειψη της υγρασίας, οσμής, μούχλας, που διεισδύει ακόμα και μέσα στους τοίχους χρήση ACTIVO 12.000mg γεννήτρια όζοντος μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας.