Βιοκαθαρισμοί, Απορρύπανση, Αποκατάσταση Πυρκαγιάς

Βιοκαθαρισμοί

Υπάρχουν σκευάσματα και διάφορες τεχνικές ανά περίπτωση για να απορυπαίνουμε τον χώρο και να αφαιρέσουμε την μυρωδιά όπου έχει εισχωρήσει.