Βιοκαθαρισμοί

Βιοκαθαρισμοί


Αποκαταστάσεις – Δείγματα της δουλειάς μας!

Άρρωστα κτίρια Νόσος Λεγεωνάριων
Άρρωστα κτίρια Νόσος Λεγεωνάριων

Βιοκαθαρισμοί

Καθαρισμός Αποχετευτικού Δικτύου – Αποφράξεις
Καθαρισμός Αποχετευτικού Δικτύου – Αποφράξεις

Βιοκαθαρισμοί

Βιοκαθαρισμοί, Απορρύπανση, Αποκατάσταση Πυρκαγιάς
Βιοκαθαρισμοί, Απορρύπανση, Αποκατάσταση Πυρκαγιάς

Βιοκαθαρισμοί

Αποκομιδή Ερειπίων
Αποκομιδή Ερειπίων

Βιοκαθαρισμοί

Αφαίρεση Γκράφιτι
Αφαίρεση Γκράφιτι

Βιοκαθαρισμοί

Καθαρισμός Ψευδοροφών
Καθαρισμός Ψευδοροφών

Βιοκαθαρισμοί

Μύκητες-Υγρασία-Μούχλα-Οσμές
Μύκητες-Υγρασία-Μούχλα-Οσμές

Βιοκαθαρισμοί

Gallery
Gallery

Βιοκαθαρισμοί